Products
Animal feed bag - Nutrina Standard Australia
Code: BH-464
Price: Direct contact
Type: PP Package- BOPP laminated
Animal feed bag - Dachan
Code: BH-463
Price: Direct contact
Type: PP Package- BOPP laminated
Animal feed bag - Dachan
Code: BH-462
Price: Direct contact
Type: PP Package- BOPP laminated
Animal Feed Bag - Red Star
Code: BH-461
Price: Direct contact
Type: PP Package- BOPP laminated
Animal feed bag- ANT
Code: BH-460
Price: Direct contact
Type: PP Package- BOPP laminated
Jumbo bag 3
Code: BH-385
Price: Direct contact
Type: PP Jumbo Bag, Bulk Bag
Jumbo bag 2
Code: BH-384
Price: Direct contact
Type: PP Jumbo Bag, Bulk Bag
Jumbo bag 1
Code: BH-383
Price: Direct contact
Type: PP Jumbo Bag, Bulk Bag
Shopping bag
Code: BH-382
Price: Direct contact
Type: High-end Shopping Bag
Colored PP Resin
Code: BH-358
Price: Direct contact
Type: PP Resin
Blue PP Resin
Code: BH-357
Price: Direct contact
Type: PP Resin
Yellow PP resin
Code: BH-356
Price: Direct contact
Type: PP Resin
Red PP resin
Code: BH-355
Price: Direct contact
Type: PP Resin
LDPE Resin
Code: BH-354
Price: Direct contact
Type: PP Resin
PP Woven Shopping Bag 1
Code: BH-353
Price: Direct contact
Type: PP Woven Shopping Bag
Women Panty Liner Bag
Code: BH-352
Price: Direct contact
Type: PE Printed Film Bag
Baby Diaper Bag
Code: BH-351
Price: Direct contact
Type: PE Printed Film Bag
Bed Net Bag
Code: BH-350
Price: Direct contact
Type: Package for Garments, Textiles
Fertilizer bag
Code: BH-348
Price: Direct contact
Type: Package for Agricultural Chemicals
Rice seed bag
Code: BH-347
Price: Direct contact
Type: Package for Agricultural Chemicals
Fertilizer bag
Code: BH-346
Price: Direct contact
Type: Package for Agricultural Chemicals
Organic fertilizer bag
Code: BH-345
Price: Direct contact
Type: Package for Agricultural Chemicals
Instant water purifier bag
Code: BH-344
Price: Direct contact
Type: Package for Cosmetics, Detergents
Washing powder bag
Code: BH-343
Price: Direct contact
Type: Package for Cosmetics, Detergents
Next    1   2   3   4   5       
NEWSLETTER
Get the latest news & events
 
CONTACT US
Tel: 0988.827.237/ 0931.898.568/ 0913.481.898
Fax: +824 3 874 4909
Email: tamthanhbaobi@gmail.com
Address: VPĐD: Tòa CT9B - KĐT Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội NM Phức hợp: Xóm Bãi - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội NM PP 1: Ngọc Động - Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội
DOWNLOAD
My status
Ho tro mua hang thoi trang
Sales 2
My status
Ho tro mua hang thoi trang
Sales manager
My status
Ho tro mua hang thoi trang
Sales 1