About
Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý sản xuất

Giới thiệu về nhiệm vụ và chức năng của phòng Quản lý sản xuất

CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty trong công tác hoạch định tổ chức sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp nhằm đảm bảo kế hoạch mục tiêu của công ty theo tháng/ quý/ năm.

- Khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống dây chuyền công nghệ của công ty hướng tới chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu khách hàng và tiết kiệm nguyên liệu. 

 

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

Công tác hoạch định sản xuất

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về lựa chọn sản phẩm để sản xuất và phương pháp sản xuất mỗi mặt hàng.

- Xây dựng kế hoạch tiến độ, kế hoạch năng lực sản xuất

- Thiết lập các cải tiến trong quá trình sản xuất

- Lập kế hoạch trang bị máy móc, bố trí mặt bằng nhà xưởng

Công tác tổ chức sản xuất

 

- Ra quyết định về cơ cấu tổ chức của hệ thống sản xuất

 

- Thiết kế nơi làm việc, phân công trách nhiệm cho mỗi hoạt động

 

- Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp và tiếp nhận yếu tố đầu vào cho sản xuất

 

- Phối hợp thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng bảo đảm sự hoạt động bình thường của thiết bị máy móc.

 

- Xây dựng các hệ thống chỉ dẫn và phân công công việc, chỉ dẫn và xác định các nhiệm vụ ưu tiên. Phối hợp xây dựng các chính sách nhân sự đảm bảo nguồn lực đáp ứng sản xuất.

 

Công tác tổ chức sản xuất

 

- Theo dõi và kích thích sự nhiệt tình của nhân viên trong việc thực hiện mục tiêu công ty

 

- Kiểm soát chi phí sản xuất với ngân sách cho phép của công ty, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức lao động, báo cáo lượng tồn kho kịp thời phục vụ sản xuất.

 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm (QA) và kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC)

 

- Kiểm soát các quy trình thực hiện công việc 

 

Công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn 5S, an toàn cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

 

- Đề xuất cải thiện môi trường sản xuất của công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER
Get the latest news & events
 
CONTACT US
Tel: 0988.827.237/ 0931.898.568/ 0913.481.898
Fax: +824 3 874 4909
Email: tamthanhbaobi@gmail.com
Address: VPĐD: Tòa CT9B - KĐT Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội NM Phức hợp: Xóm Bãi - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội NM PP 1: Ngọc Động - Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội
DOWNLOAD
My status
Ho tro mua hang thoi trang
Sales 2
My status
Ho tro mua hang thoi trang
Sales manager
My status
Ho tro mua hang thoi trang
Sales 1